Zorg compas

Eisen kinderopvang

Eisen kinderopvang

Geplaatst op

Het is zover!
Het moment is aangebroken dat je je kind gaat inschrijven voor kinderopvang in Oosterhout. Zeker als het je eerste kind is, zullen hier best vragen over zijn. Je kindje is nog niet eens geboren! Die vragen zijn logisch: je geeft je kind niet aan de eerste de beste af. Hieronder volgen de belangrijkste algemene richtlijnen voor wat betreft de kinderopvang. Behalve dat je op de hoogte bent van deze richtlijnen, is je indruk uiteraard net zo belangrijk: welke principes hanteert de door jou uitgekozen opvang: gaat het uit van de een bepaalde levenswijze, zijn er horizontale of verticale groepen, hoe verliep het kennismakingsgesprek enz.

Eisen kinderopvang:
Of je nu kiest voor een kinderdagverblijf of voor een gastouder, let erop dat het verblijf van je keuze is geregistreerd bij de LRK: de Landelijke Registratie Kinderopvang. Een registratie in dit LRK houdt in dat het dagverblijf of de gastouder voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door de Gemeente en de GGD. Een lijst van geregistreerde dagverblijven of gastouders is terug te vinden op internet. Registratie garandeert dat het onderkomen van je keuze voldoet aan de kwaliteitseisen van de kinderopvang. Bovendien, en dit is heel belangrijk: krijg je alleen een kinderopvangtoeslag als het dagverblijf of de gastouder van jullie keuze staat geregistreerd bij de LRK.

De belangrijkste punten waar ouders mee te maken hebben:

Personeel:
Er wordt gekeken of de personen die werkzaam zijn in de kinderopvang geen strafblad hebben. Ook zijn er richtlijnen over het aantal kinderen per medewerker en per groep, het aantal stagiaires en over de diplomering van de medewerkers.

Veiligheid en Gezondheid:
Op 1 januari vorig jaar is de wet IKK van toepassing geworden. De afkorting betekent: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. In deze wet zijn een aantal wijzingen doorgevoerd die de veiligheid en gezondheid van kinderen en werknemers nog meer waarborgt. Je kan hierover in het beleidsplan van de kinderopvang van jouw keuze lezen hoe het geregeld is.

Kindermishandeling:
Medewerkers van een kinderopvang handelen volgens een stappenplan als er verdenking is van huiselijk geweld, een geweld-of zedendelict of grensoverschrijdend seksueel gedrag door kinderen.

Vaccinaties:
Tegenwoordig stijgt het aantal ouders dat hun kind niet laat inenten. Je kan bij de opvang van jouw keuze kijken of er kinderen toegelaten worden die niet ingeënt zijn.

Gezonde kinderopvang:
Hierbij gaat het om zaken als voeding, bewegen, media-ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en dagritme. Wat doet een kinderopvang hieraan: eten de kinderen biologische voeding, worst het slaapritme van thuis aangehouden, hoe vaak en waar spelen de kinderen buiten. gaan ze naar speeltuinen of winkels of juist niet.

Bouweisen en binnenmilieu:
Aan welke eisen moeten de gebouwen voor kinderopvang voldoen? In de stad gelden hier vak andere eisen voor dan op het platteland, omdat in de stad nu eenmaal minder ruimte is. Eis is dat de gezondheid van zowel kinderen als medewerkers gewaarborgd is.

Hygiëneraad:
Er is een hygiënehandleiding die ervoor moet zorgen moet dat de bereiding en het bewaren van voedsel op een goede en veilige manier gebeurt. Dit om de gezondheid van kinderen en werknemers te bevorderen. Uiteraard is deze handleiding ook bedoeld voor ruimtes waar de kinderen slapen en verschoond worden.

Tenslotte:
Bovenstaande is een samenvatting van de belangrijkste eisen in de kinderopvang. Onderling kunnen die regels uiteraard wat verschillend zijn. Belangrijk is: Ga op je gevoel af, vraag advies aan andere ouders en loop als dat mogelijk is, onverwacht even binnen om te kijken of de sfeer je bevalt en of de kinderopvang geschikt voor jouw kind.

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden